I P R A Y - S C H O O L    2023

SOFA&ZO IPRAY-SCHOOL VAN GEBED EN AANBIDDING


Wij danken God dat we, in overeenstemming met de visie van Sofa&Zo, gevarieerd onderwijs over de schrift, gebed en aanbidding kunnen aanbieden.


Als rode draad doorheen de lessen kijken we naar de Torah, Gods vastgezette tijden, de tabernakel en naar verschillende soorten van gebed.


Welke blauwdruk legde God daarin om tot Hem te naderen? Hoe zien we deze doorheen de hele Bijbel naar voor komen? Hoe geven we daaraan vorm in de huidige tijd waarin wij persoonlijk, maar ook als kerk geplaatst zijn? Wat is Gods visie en plan? Allemaal vragen wie we samen zullen behandelen.


Van de deelnemers aan de school verwachten we dat ze aanwezig zijn op de 9 lesdagen en dat ze aan de slag gaan met de verwerkingsopdrachten die er zullen gegeven worden.


Al het lesmateriaal zal digitaal beschikbaar zijn.


LOCATIE

vzw Sofa&zo, ‘t huis van gebed

Hoofdstraat 41

3941  Eksel


DAGINDELING


KOSTEN

180€ voor een volledig cursusjaar. Inschrijving geldig na overschrijving. Echtparen die samen de school volgen krijgen een korting van 15% en betalen dus 306 euro.

Als je inschrijft voor 25 december krijg je een korting van 15% en betaal je dus 153 euro/persoon of 260 euro/echtpaar.


DATA


Studentenpagina 2023 Studentenpagina 2022