I P R A Y - S C H O O L    2024

Eén van de vormen van aanbidding is het bestuderen van Gods Woord. Kennis nemen van Gods Woord bevordert de relatie met God, de positie in het Lichaam van Jezus Christus en in de hemelse gewesten. De School van Gebed en Aanbidding is een driejarige school waar de deelnemer ondergedompeld wordt in de rijkdom en de diepte van Gods Woord. Middels de lessen zal de deelnemer worden uitgedaagd om het lesmateriaal in praktijk te brengen en hierdoor licht en zout te zijn in de directe omgeving waar hij of zij woont. Het lesmateriaal is geschikt voor jongvolwassenen maar ook voor mensen van middelbare leeftijd. De School van Gebed en Aanbidding is een onderdeel van Sofa&Zo ’Thuis van gebed in Hechtel-Eksel.


BEHANDELDE THEMA’S

Wat is Gods visie en plan voor de wereld, Israël en u? Welke profetische blauwdrukken hanteert de Bijbel om christenen tot geestelijke volwassenheid te brengen? Aan de hand van diverse thema’s zullen we samen met de deelnemer deze vragen behandelen. De thema’s zijn verdeeld over de drie schooljaren. Het laatste lesblok bestaat uit de gebedstoepassing waarbij diversen vormen van gebed en aanbidding behandeld zullen worden. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om gezamenlijk in gebed en aanbidding te gaan.


De behandelde thema´s zijn:

1) Gods raadsbesluiten / Zijn openbaring voor de wereld

2) Gods verbonden / Zijn eeuwigdurende verbondenheid met de mens

3) Gods woonplek de tabernakel / de plek van intimiteit en aanbidding

4) Gods vastgezette hoogtijdagen / Zijn reddingsplan voor heel de mensheid

5) Het boek Openbaring / Openbaarwording van Jezus Christus

6) Gebed en aanbidding / Licht en zout zijn voor de wereld


DAGINDELING

De dagindeling bestaat uit lesblokken afgewisseld door korte pauzes en een uitgebreide lunch. De inloop is om 09:00 uur. De lessen starten om 09:15 uur en eindigen om 16:00 uur.


KOSTEN

De kosten bedragen € 200,- voor een volledig jaar bestaande uit negen zaterdagen. De inschrijving is geldig nadat het bedrag overgemaakt wordt. Twee personen uit één huishouden krijgen een korting van 15% en betalen € 170,- p.p. Studenten krijgen 25% korting.

De koffie, thee en de lunch zijn in de prijs inbegrepen, evenals het lesmateriaal dat digitaal beschikbaar wordt gesteld.


DATA 2024

De lessen worden gegeven op de vierde zaterdag van de maand, behalve in de maand maart (5de zaterdag). De lesdagen zijn: 27 januari, 24 februari, 30 maart, 27 april, 25 mei, 22 juni, 28 september, 26 oktober en 23 november.


LOCATIE

Sofa&zo, ‘Thuis van gebed,

Hoofdstraat 41,

3941 Hechtel-Eksel

www.sofaenzo.be


Aanmeldingsformulier Download Flyer Studentenpagina