VZW Sofa&zo

Hoofdstraat 41

3941 Hechtel - Eksel


VZW NR 0443.435.302

BE 35 0012 1873 1137

BIC GEBABEBB

C O N T A C T
K A L E N D E R

Wie zijn wij?

Sofa&zo is een ’t huis van gebed. Een plek waar iedereen welkom is om in gebed en aanbidding te gaan tot God. Een plek waar verwachtingsvol wordt uitgekeken naar Zijn ingrijpen. Zowel in onze levens, in onze families, als ook in Limburg, België, de wereld.


Wat is de MISSIE van Sofa&zo?

Sofa&zo heeft een tweevoudige missie. Wij streven naar:

  1. De realisatie van een ononderbroken tijd (24/7) van gebed en aanbidding in Limburg.
  2. De realisatie van gebed in eenheid en geloof, met iedereen die in de naam van Jezus Christus wilt bidden.

Wat is de STRATEGIE van Sofa&zo?

Sofa&zo probeert om doorheen gebedssamenkomsten, onderwijs over gebed, contact met de omgeving en omliggende kerken, het verlangen en geloof in gebed weer aan te wakkeren.

W I E  Z I J N  W I J?
GEBEDSWEEK